Mažeikių ligoninė - VEIKLA
Paieškos žodis:
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

NUOSTATAI
-ĮSTATAI

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

VEIKLOS SRITYS

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBO UŽMOKESTIS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI


MAŽEIKIŲ LIGONINĖS ISTORIJA

Mažeikių m. istorija glaudžiai  susijusi su Liepojos-Romno geležinkelio tiesimu. Pastačius šiame kaime geležinkelio stotį, daugėjo gyventojų ir pačių geležinkeliečių. Todėl atsirado poreikis ir medicininės pagalbos.

Pirmasis med.felčeris Šteichmanas į Mažeikius  atvyko 1893 metais ( aptarnauti geležinkeliečių).

1902 metais prasiautė maro banga, nusinešusi daug žmonių gyvybių, nes vienintelis tuo metu med.felčeris buvo bejėgis kovoti su šia baisia liga. Kai moterims atnešdavo gandras kūdikį, tai jį priimdavo kaimo bobutė Vaičkienė.

Tik 1906 metais į Mažeikius atvyko pirmasis gydytojas Pačerinskas. 1920 metais Širvinskienės name ( Stoties  g. ) buvo atidaryta “Aptiekarskij magazin “ – provizorius Gritė. Vėliau ši vaistinė buvo perkelta  Laisvės gatvę (dabar pašto pastatas). 1926 metais staiga mirus provizoriui Gritei, ją nupirko Švarcas, ir šios vaistinės vietoje atsidarė Mažeikių apskrities Savivaldybės vaistinė. Joje dirbo provizorė Eugenija Motuzaitė , viso dirbo 5 provizoriai .

Vokiečių okupacijos metu  atsirado net trys medicinos felčeriai : Opulskis , kilęs iš Mitkaičių kaimo,Telšių apskrities , Vanagas ir Gurskis.Jie mokėsi ir baigė Vilniaus centrinę felčerių mokyklą. Ši  mokykla aptarnaudavo  3 gubernijas : Kauno , Vilniaus  ir Gardino.

1919 metais Mažeikiuose jau dirbo 3 gydytojai : žydų tautybės Krongolis , Povilas Tautvaišas ir gydytojas Mikuckis , kilęs nuo Telšių. Jie dirbo privačiai .

1919 metų pabaigoje  Mažeikių  apskrities taryba  priėmė nutarimą statyti ligoninę. Lėšų daug neturėjo , todėl susitarė su plytinės savininku Jazdausku , kuris už nedidelę sumą pinigų perleido daržinę. Po metų medinis ligoninės pastatas stovėjo pušų miškelyje. Pastatas buvo suskirstytas į tris dalis, per vidurį  buvo koridorius. Viename pastato gale buvo kambariai – vienas med.seselei, o kitas gydytojui. Antrame pastato gale buvo nedidelė operacinė. Kitos patalpos numatytos: chirurginiams, vidaus ligų ir gimdymo skyriams. Tuoj atsirado ir ligoninės personalas : gyd.Mikuckis, med.sesuo Stravinskaitė ir Barkevičiūtė.Atvyko ir Julija Černienė akušerės pareigoms. Felčeris Gurskis buvo priimtas ūkio vedėju.

 Ligoninė,kurioje buvo viso 30 lovų , oficialiai pradėjo darbą nuo 1921 m. sausio 1 d. Ši ligoninė tiesiogiai priklausė Sveikatos departamentui Kaune...

(Vyr.gydytojas 1989.07.10-1999.04.30 )                                                      E. Zalagėnas


Atnaujinta: 2019-05-22


© 2007  VŠĮ "Mažeikių ligoninė". Sprendimas : INFOMA