Paieškos žodis:
Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR JŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

  2019 m. I ketv.

Eil. Nr. Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius
vidutinis darbo užmokestis vieno darbuotojo (fizinio asmens), EUR
1 2 3 4

Iš viso: 423 1064
1 Administracija 38
1327
2 Gydytojai 70
2000
3 Slaugytojai 168 961
4 Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
49
792
5 Kitas personalas 98 607


2018m. IV Ketv. VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS


Eil. Nr. Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 m. IV ketv. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo  užmokestis, EUR
1 2 3 4

Iš viso: 427 828
   1
Administracija 37 970
2 Gydytojai 71
1575
3 Slaugytojai 169 767
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 50 654
5 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 100
435

Atnaujinta: 2019-04-10

© 2007  VŠĮ "Mažeikių ligoninė". Sprendimas : INFOMA