Paieškos žodis:
Darbo užmokestis

2017m. III Ketv. VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS


Eil. Nr. Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017 m. III ketv. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo  užmokestis, EUR
1 2 3 4

Iš viso: 431 739
1 Gydytojai 67
1451
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 33 918
3 Slaugytojai 215 646
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 10
663
5 Kitas personalas 106 428


Atnaujinta: 2017-10-12

© 2007  VŠĮ "Mažeikių ligoninė". Sprendimas : INFOMA