Paieškos žodis:
Darbo užmokestis

2018m. I Ketv. VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS


Eil. Nr. Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 m. I ketv. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo  užmokestis, EUR
1 2 3 4

Iš viso: 427 708
1 Gydytojai 69
1272
2 Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 34 888
3 Slaugytojai 214 629
4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 10
631
5 Kitas personalas 100 435


Atnaujinta: 2018-04-17

© 2007  VŠĮ "Mažeikių ligoninė". Sprendimas : INFOMA