Paieškos žodis:
Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR JŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

  2018 m. birželio mėn.

Eil. Nr. Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius
vidutinis darbo užmokestis vieno darbuotojo (fizinio asmens), EUR
1 2 3 4

Iš viso: 425 820
1 Administracija 36
942
2 Gydytojai 70
1793
3 Slaugytojai 161 680
4 Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
59
597
5 Kitas personalas 99 448


2018m. IV Ketv. VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS


Eil. Nr. Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 m. IV ketv. vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo  užmokestis, EUR
1 2 3 4

Iš viso: 427 828
   1
Administracija 37 970
2 Gydytojai 71
1575
3 Slaugytojai 169 767
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 50 654
5 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 100
435

Atnaujinta: 2019-01-09

© 2007  VŠĮ "Mažeikių ligoninė". Sprendimas : INFOMA