Mažeikių ligoninė - KORUPCIJOS PREVENCIJA
Paieškos žodis:
KORUPCIJOS PREVENCIJA
VšĮ Mažeikių ligoninės direktoriaus Albino Lidžiaus kreipimasis dėl korupcijos prevencijos

Gerbiami VšĮ Mažeikių ligoninės pacientai ir jų artimieji,

Ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

Įstaigos administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Geriausia padėka medikui – jūsų šypsena ir nuoširdus „ačiū“. Tad neverskite medikų patirti nepatogumo primygtinai siūlydami jiems atsidėkoti dovanomis, pinigais.

VšĮ Mažeikių ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, taip pat baudžiamojon atsakomybėn yra trauktini asmenys, siūlę, pažadėje duoti ar davę kyšį. Už tokius veiksmus atsakomybė yra nustatyta Lietuvos Respublikos baudžamajame kodekse.

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį gali pranešti įstaigos direktoriui ir/ar asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją.

Pagarbiai,

VšĮ Mažeikių ligoninės direktorius

Albinas Lidžius


    


KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ MAŽEIKIŲ LIGONINĖJE 2018 - 2019 M.PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ MAŽEIKIŲ LIGONINĖJE 2018 – 2019 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2019 metais priemonių plano vykdymo 2017 m. antrojo pusmečio ataskaita

VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2019 metais priemonių plano vykdymo 2018 m. pirmo pusmečio ataskaita

VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2019 metais priemonių plano vykdymo 2018 m. antro pusmečio ataskaita

VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2019 metais priemonių plano vykdymo 2019 m. pirmo pusmečio ataskaita


Darbuotojų elgesio ir etikos taisyklės


Darbuotojų elgesio kodeksas


Aspį darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisykles


VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2019 metais priemonių plano vykdymo  2017 m. pirmojo pusmečio ataskaita


Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: 225 str. – kyšininkavimas (galimos sankcijosbauda, areštas, laisvės atėmimas iki aštuonerių metų); 226 str. - prekyba poveikiu (galimos sankcijos bauda, laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki aštuonerių metų); 227 str. - papirkimas (galimos sankcijos – bauda, laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki septynerių metų); 228 str. - piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki septynerių metų); 229 str. - tarnybos pareigų neatlikimas (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki dvejų metų).

Baudžiamąjį persekiojimą už nustatytas korupcinio pobūdžio veikas vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika VšĮ Mažeikių ligoninėje, gali apie tai pranešti (darbo dienomis ir administracijos darbo metu):

- VšĮ Mažeikių ligoninės direktoriui – kab. Nr. 32, tel. Nr. (8 443) 98 282
arba
- asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą – kab. Nr. 34, tel. Nr. (8 443) 98 299.
Pranešimą taip pat galite pateikti:
- raštu, adresu J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai
- el. paštu: info@mazeikiuligonine.lt
- siųsdami pranešimą interneto svetainėje www.mazeikiuligonine.lt >Struktūra ir kontaktai>Rašykite mums

Kiti kontaktai, kuriais galite pranešti apie korupcijos atvejus VšĮ Mažeikių ligoninėje:
LR SAM  nemokamas pasitikėjimo telefonas Nr. 8 800 66004
LR SAM el.paštas: korupcija@sam.lt
STT "karštosios linijos" telefono Nr. +370 5 2663333
STT el. paštas: pranesk@stt.lt


VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2014-2016 metais priemonių plano vykdymo 2016 m. pirmojo pusmečio ataskaita

1.      Ligoninės interneto svetainėje ir ligoninės skyrių informaciniuose stenduose nuolat skelbiama informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, nurodant, kur ir kokiu būdu gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. Taip pat skelbiamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefono“ numeris bei kita informacija korupcijos prevencijos tema.
2.      Ligoninės interneto svetainėje paskelbta ataskaita apie VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2014 – 2016 metais priemonių plano vykdymą.
3.      Ligoninės direktorius informuojamas apie VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2014 – 2016 metais priemonių plano vykdymą.
4.      Administravimo įgaliojimus turintys ligoninės darbuotojai, gydytojai, farmacininkai nuolat informuojami apie pareigą deklaruoti privačius interesus bei juos tikslinti. Esant poreikiui, jiems teikiama informacija dėl deklaracijų pildymo bei tikslinimo.
5.      Ligoninės interneto svetainėje paskelbtas 2016 m. viešųjų pirkimų planas bei informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 metais. Taip pat skelbiama informacija apie paskelbtus viešuosius pirkimus, įvykdytus pirkimus bei sudarytas pirkimo sutartis. 
6.      Per VšĮ CPO LT vykdomi vaistų, medicinos priemonių, biuro popieriaus, kompiuterinės įrangos, automobilių kuro pirkimai.
7.      Visada nustatinėjamas pacientų, atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai draustumas privalomuoju sveikatos draudimu. Ligoninės medicinos registratorės šią informaciją patikrina dirbdamos „Sveidros“ programinėje sistemoje, neaiškiais atvejais konsultuojasi su TLK atstovais.
8.      Ligoninė šiais metais, kaip ir pernai, dalyvauja iniciatyvinaime projekte – akcijoje „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“. Šiais metais buvo papildomai užsakyta akcijos lipdukų bei plakatų su Hipokrato priesaika. Lipdukai užklijuoti ant gydytojų kabinetų durų, plakatai iškabinti ligoninės skyrių informaciniuose stenduose.
9.      Ligoninės interneto svetainėje nuolat talpinama informacija apie valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas.
10.  Ligoninės interneto svetainėje nuolat talpinamas direktoriaus kreipimąsis į pacientus, kuriuo išreiškiamas ligoninės suintersuotumas dirbti nesant korupcijos apraiškų, ir prašoma pacientų nesiūlyti medicinos darbuotojams neleistinų padėkų (dovanų, pinigų), informuojant apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas bei nurodant, kur turėtų kreiptis asmuo, susidūręs su tokia veika.
11.  Stacionare besigydantiems pacientamas dalinamos atmintinės apie korupcijos priežastis ir žalą, sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo šaltinius ir tvarką.


Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VšĮ Mažeikių ligoninėje atsakinga teisininkė Lina Visockienė  (tel. nr. (8 443) 43 442, administracijos III a., 36 kab.);

VšĮ Mažeikių ligoninės gydytojų darboviečių sąrašas
© 2007  VŠĮ "Mažeikių ligoninė". Sprendimas : INFOMA